Loading...

Tel : 93 875 38 10

Segueix-nos a:

TECMEC-TF 2014 va ser creada a Manresa l’any 2014. Disposa de unes àmplies instal·lacions equipades amb un ventall de maquinària que li permet oferir als seus clients una solució global en diferents camps de la mecanització, minimitzant terminis d’entrega i costos d’elaboració i logística.
Treballem plegats seguint l'objectiu de la millora contínua i la satisfacció dels nostres clients.

Política de qualitat + certificacions

TECMEC-TF 2014 és una empresa dedicada a la mecanització de peces de grans dimensions i de peces amb sèries curtes o mitges d’elevada complexitat que podem entregar acompanyades d’un informe dimensional elaborat amb una màquina de verificació en 3 dimensions.
El nostre màxim interès és conèixer les expectatives i requeriments de totes les parts que estan vinculades amb TECMEC-TF 2014 , amb la finalitat de satisfer-les i aconseguir un creixement global en el nostre entorn.
Per a això, els processos es dissenyen pensant en la importància del treball realitzat per part de cada treballador i en el compliment dels requisits legals i reglamentaris vigents.

Per aquest motiu, la Direcció de Tecmec TF 2014 demana:

- La col·laboració i participació activa de tot l'equip humà, que permeti implementar, mantenir i millorar el Sistema de Gestió de la Qualitat de l'empresa.

- La responsabilització, per part de cada treballador i a tots els nivells de l'organització, de la qualitat del treball que realitza i del compliment de les mesures preventives de la feina.

- La conscienciació de tot el personal, que totes i cadascuna de les activitats desenvolupades a l'empresa tenen incidència sobre la qualitat del producte final.

Per aquest motiu, la Direcció de Temec TF 2014 es compromet a:

- Donar la formació pràctica i / o teòrica necessària per al correcte desenvolupament de les activitats relacionades amb el treball i per donar compliment als requisits legals i reglamentaris.

- Dotar dels recursos necessaris a l'organització perquè el Sistema de Gestió de la Qualitat i la seva millora contínua evolucionin conjuntament amb les expectatives de les parts interessades i amb la normativa i legislació vigent.

- Que aquesta política sigui la base per identificar i establir els objectius anuals de l’empresa.